>

Onze transparantie


De kwaliteit van onze dienstverlening voldoet aan de eisen welke zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. Wij beschikken over een stelsel van kwaliteitsstandaarden, onder andere bestaande uit diverse interne procedures, het kwaliteitshandboek alsmede de onderstaande regelingen en gedragscode.
 
Klokkenluidersregeling
Mede gebaseerd op artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties, acht ons kantoor het van belang dat personen van buiten het accountantskantoor en bij onze werkzame of aan ons verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten het accountantskantoor aan de orde kunnen stellen, is een klokkenluidersregeling opgesteld. Lees hier de gehele klokkenluidersregeling.
 
Klachtenregeling
Voor klachten over en/of aanmerkingen op het handelen van een medewerker dan wel de dienstverlening van de Lentink Adviesgroep, kan men zich wenden tot de compliance officer van Lentink via het e-mailadres klachten@lentink.org.
 
Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Het is mogelijk een klacht of melding anoniem in te dienen. Wij zullen de klacht of melding vertrouwelijk behandelen.
 
Gedragscode
Onze organisatie staat voor een cultuur, waarin commerciële slagkracht en vaktechnische kwaliteit worden gecombineerd, waarbij de vaktechnische kwaliteit te allen tijde doorslaggevend is. Deze gedragscode is opgesteld om de beoogde cultuur en professionele houding te realiseren en in stand te houden. Bekijk hier de gedragscode van Lentink.

Privacy statement
Bekijk hier onze privacy statement. 

Algemene voorwaarden
Bekijk hier onze algemene voorwaarden.

Verwerkersovereenkomst
Bekijk hier onze standaard verwerkersovereenkomst

 

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn